Analysesystemen

ODS heeft ervaring in de bouw van complete analysesystemen. Er is met name ervaring opgedaan in monsterconditioneringssystemen t.b.v. BOD-,  COD-, TOD-,  TNb-, TC- en TOC-analyzers van het fabrikaat LAR Process Analysers AG en (voorheen) van het fabrikaat Ionics Instruments.

Voorbeelden ODS complete on-line analysesystemen. On-line analyse van:

 • Proceswater;
 • Influent- en effluentwater van een biologischezuivering;
 • In- en uitlaat van een denitrificatieproces;
 • Koelwaterstroom;
 • Afvalwater;
 • Olie in water;
 • Regenwater / storm water, bluswater.


Typische onderdelen in een analyserproject

 • Compleet analyser shelter/cabinet eventueel voorzien van een apart nat- en droog compartiment. De deuren zijn voorzien van panic bars;
 • Geforceerde ventilatie of Airco en/of verwarming met thermostaatsturing en/of hydrostaat. Desgewenst voorzien van een thermische massa flow bewaking;
 • Schakelverdeelinrichting en aparte groepen voor verlichting, analysesysteem, compressor, etc.;
 • Utilities zoals: zero air supply t.b.v. TOC-analysers, gasflessenstation of stikstofgenerator;
 • Aansluiting voor instrumentenlucht, voorzien van een afsluiter of separate compressor met buffertank en automatische condensaatafvoer;
 • Monsternamepomp met fastsampleloop;
 • Drainheader ten behoeve van afvoer van restwater;
 • Junction box ten behoeve van signaaldoorvoer; 4-20 mA signalen, alarmen, etc.;
 • Monsterconditionering, zoals deeltjesafscheiding opgesteld in het natte compartiment.

 

Projectvoorbeelden:

 • Chemie: Analyse van proceswater via een Total Oxygen Demand Analyser met een meetbereik van 50.000 ppm, Zone 1;
 • Petrochemie: Analyser shelter met een proces TOC-analyser t.b.v. het bewaken van olielozingen in het procesriool;
 • Voedingsmiddelen; Analyse van suikerhoudend effluentwater van een snoepfabriek.

 

LAR analysers vindt u wereldwijd bij tal van bekende bedrijven.

Voor meer informatie laat via deze link uw contactgegevens achter.

 

Terug naar overzicht systemen