Supervisory en HMI

ODS heeft veel kennis en ervaring met supervisory- en HMI-systemen. Een flowcomputer is stand-alone tot heel veel in staat, doch uiteindelijk wenst de plant operator een plant management systeem waarin dataverwerking en datatrending van meerdere flowcomputers plaatsvinden.

Functionaliteiten van een supervisory-systeem

  • Human Machine Interface (HMI). De totale interactie tussen menselijke controle en beoordeling van de procesvoering;
  • Het remote zichtbaar maken, wat er in een meetsysteem gebeurt;
  • Operator interface;
  • Mimic Interface met grafische weergave van de procesinstallatie en meetlocaties, data en status;
  • Data vastleggen voor verder gebruik;
  • Archiveren van data op een hoger niveau ten behoeve van beoordeling en procesmanagement;
  • Alarm management. Hierbij verkrijgen operators een historie van alarm- en status meldingen, waardoor evaluatie achteraf mogelijk blijft;
  • Trending van meetdata. De gebruiker kan op termijn beoordelen, wat de conditie van een procesinstallatie of toestel is;
  • Performance monitoring. Hiermee wordt de efficiëntie van toestellen en installaties bewaakt;
  • Shadow calculations. Aan de hand van meetparameters en berekeningen worden processtromen berekend en vergeleken met ‘harde meetdata’; Hierdoor vinden op de achtergrond continu validatie en verificatie van procesonderdelen plaats. Denk hierbij aan het vergelijken van een theoretische flow en een actuele flow, of het vergelijken van twee seriemeters of twee meetprincipes.