Flowmeetsystemen

ODS biedt turn-key oplossingen voor custody transfer meetsystemen, zoals:

 • Vloeistofmeetsystemen: deze systemen zijn gebaseerd op ijkwaardige meetprincipes zoals PD, turbine, ultrasoon of coriolis;
 • Gasmeetsystemen: deze systemen zijn gebaseerd op ijkwaardige meetprincipes zoals orifice, turbine, ultrasoon of coriolis.

De componenten van een flowmeetsysteem

 • IJkwaardige flowmeters met MID overeenstemming;
 • Conditioneringssysteem, zoals een filter, een afscheider, een stroomprofielgelijkrichter of een statische menger;
 • Afsluiters ten behoeve van het oplijnen van meetstraten of het verrichten van onderhoud;
 • Flow- en/of drukregelaars;
 • Opnemers ten behoeve van druk en temperatuur, viscositeit en dichtheid;
 • Proveraansluitingen en de bijbehorende speciale afsluiters;
 • Samplingsysteem ten behoeve van online- of laboratoriumanalyses;
 • Vloeistof- of gaskwaliteitsanalyser, waarmee de samenstelling kan worden bepaald;
 • Piping;
 • Robuust frame (skid);
 • Flowcabinet;
 • Flowcomputers, HMI en controlesystemen.

Typische ODS projecten

Geautomatiseerde ‘custody transfer’ meetstations voor:

 • Ruwe olie;
 • Geraffineerde producten;
 • Superkritisch ethyleen;
 • Vloeibare gassen, zoals LPG en LNG;
 • Utiliteitsproducten, zoals stoom en heet water.

Toepassingen

 • FPSO/FSO exportsystemen;
 • Verladingssystemen voor schepen, vrachtwagens en treinen;
 • Pijplijn meetsystemen;
 • Meter proving systemen;
 • Blendingsystemen;
 • Tankwagen verladingssystemen, truckloading.