Flowcomputers

Implementatie van moderne flowcabinets

De industrie stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van meet- en besturingssystemen. Morgen moet het anders en nog geavanceerder. De industrie houdt zich vaak bezig met een upgrade van verouderde meetstraten met de implementatie van nieuwe meetprincipes, zoals van orifice naar ultrasoon of van PD naar coriolis.

ODS heeft een aanzienlijke ervaring in de integratie van flowcomputers en de upgrade van processen. Hierbij komt het vaak voor dat oude flow computers worden vervangen. Moderne flowcomputers, zoals de Omni flow computer en de FlowX flowcomputer, bieden veel meer functionaliteit en standaardisatie. Een aanzienlijke vereenvoudiging van de gehele besturing is het gevolg.

Moderne meetsystemen

Moderne meters/meetprincipes bieden meerdere nuttige meetsignalen. Zo kunt u met een coriolis meter ook dichtheid meten en biedt een ultrasone ‘transit time meter’ ook de signalen: Speed of Sound, signaalsterkte (per pad) en signaalstabiliteit.

Doelen datacommunicatie

Procesbewaking:
Naast kwantiteit speelt bij de industrie de bewaking van productkwaliteit en procesvoering een grote rol. Extra meetsignalen zoals Speed of Sound, signaalsterkte per pad of dichtheid bieden veel informatie over de productsamenstelling of de procescondities.

Performance monitoring:
Door het bewaken van de trend van status meetsignalen, bijvoorbeeld de signaalsterkte, wordt een beeld verkregen over de kwaliteit van het flow meetsignaal.

Computer based maintenance:
Door het trendmatig bewaken van extra meetinformatie verkrijgt de procesdeskundige op termijn inzicht in de conditie van de installatie of een toestel of het meetsysteem zelf. Onderhoud kan efficiënt ingepland worden op basis van deze extra meetinformatie.

Communicatie

De flowcomputer verkrijgt aanzienlijke hoeveelheden velddata. Data die zal worden doorgegeven aan het DCS. Communicatie met de veldmeters en het DCS vindt in toenemende mate plaats via bussystemen. De Omni flow computer biedt een ruim aanbod aan bussystemen en protocols zoals OPC (Ole for Process Control), Modbus en Ethernet.

Referenties

ODS heeft honderden upgrades gerealiseerd. Wij leveren complete flowcabinets met de benodigde besturingssystemen en E-componenten.
Vraag naar onze referentielijst.