Kalibratie bij ODS

ODS heeft een eigen technische ondersteuningsgroep. Deze onafhankelijk werkende flexibele eenheid heeft zich ondermeer gespecialiseerd in ‘IJkingen van vloeistofmeters’. Deze kalbraties worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met gebruikmaking van NMi-gecertificeerde kalibratie-installaties.

Erkend Keurder

ODS Instrumentatie is Erkend Keurder volgens de Metrologiewet. Dit houdt in, dat ODS ook vloeistofmeters waarover verrekend wordt, mag keuren en indien nodig justeren. Onze installaties en procedures staan onder periodieke controle van het NMi, waardoor de herleidbaarheid naar de (inter)nationale standaard gewaarborgd is. Daarnaast toetst het NMi periodiek de kennis en kunde van onze keuringstechnici.

Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Telecom

Tevens heeft ODS een samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Telecom (voorheen Verispect), de toezichthouder op naleving van de Metrologiewet. Dit houdt in, dat Agentschap Telecom op de door ODS goedgekeurde meters in principe geen verdere controle uitvoert. U loopt hierdoor minder risico om tijdsverlies en productieverlies te lijden ten gevolge van controles door Agentschap Telecom op de naleving van de Metrologiewet.

ODS kalibratielaboratorium te Barendrecht

ODS bezit meerdere stationaire kalibratie stands. De toegepaste media zijn water en conserveringsolie. De meetstraten zijn geschikt voor alle typen in-line vloeistofmeters en hebben een grootst mogelijke inbouwlengte van 5 meter. Als standaard wordt een volumevat met een meetonzekerheid van 0,1% gebruikt. Daarnaast kalibreren wij, met gebruik van ‘load cells’, op basis van massa.

Specificaties van onze ijkinstallaties

Wij kalibreren in principe alle typen en merken vloeistof debietmeters.

Invulformulier voor het kalibreren van flowmeters

Om efficiënt uw flowmeter(s) te kalibreren heeft ODS een aantal gegevens nodig. Een afleveradres spreekt voor zich, maar u kunt ook aangeven welke uitgangen moeten worden gekalibreerd, binnen welke range, de gewenste specificaties, enz enz. Uiteraard kunt u ons altijd bellen voor advies.