Turbine

Het vliegwiel van uw verlading

De Bopp & Reuther Messtechnik turbinemeter is een uiterst nauwkeurige snelheidsmeter en wordt toegepast voor het meten van schone vloeistoffen, zoals brandstoffen en chemicaliën.

Meetprincipe
Het hoofdonderdeel van dit meetprincipe is het turbinerad (rotor), waarvan de as in lagers is opgehangen. Het turbinerad wordt in axiale richting aangedreven door het stromende medium. De omwentelingssnelheid is nagenoeg evenredig met de vloeistofsnelheid. De B&R turbinemeter wordt gebruikt voor vloeistoffen met een viscositeit van 0,2 tot 60 cP. De rotor is gelagerd via saffieren, hetgeen een geringe aanloopenergie en minimaal onderhoud waarborgt. Een magnetisch inductieve opnemer meet het aantal omwentelingen. De meter is geschikt voor verladingsdoeleinden. De meter kan hoge temperaturen en drukken verdragen.

Inbouwvoorwaarden
Een hoge nauwkeurigheid wordt verkregen door een correcte inbouw en een goed ontwikkeld stromingsprofiel. Het implementeren van een pijpenbundel (stroomgelijkrichter) in de toeloop kan verstandig zijn, zeker wanneer er risico bestaat op een afwijkend meetresultaat ten gevolge van een swirl. Bij correcte inbouw wordt er een nauwkeurigheid bereikt vanaf 0,2%.