Thermische Massaflowmeter

De thermische massaflowmeter (TMF) van FCI maakt gebruik van twee temperatuursensoren:

 • een referentietemperatuursensor; deze meet de temperatuur van het medium (het gas);
 • een actieve temperatuursensor; deze wordt met een constant elektrisch vermogen verwarmd. Het langsstromende medium (gas) koelt deze temperatuursensor af.

De gemeten temperatuurdifferentie (delta-T) tussen beide temperatuursensoren (thermo-wells)  is daarom een maatstaf voor de massaflow van het langsstromende gas (medium).

Praktisch gezien betekent dit dat de thermische massameter direct een meting verricht van de massastroom en deze weergeeft in Nm3/s. De meting is nagenoeg druk- en temperatuuronafhankelijk. Dit biedt de volgende grote voordelen:

 • Meting in normaal kubieke meters per uur;
 • Geen druksensor nodig voor compensatie of herleiding;
 • Geen temperatuursensor nodig voor compensatie of herleiding;
 • Snelle response;
 • Lineaire uitgang;
 • Functioneert zowel bij onderdruk als bij hoge druk;
 • Vrijwel obstructieloze meting met nagenoeg geen blijvend drukverlies;
 • Gevoelige meetmethode: vanaf 0,08 tot 305 Nm/s;
 • Groot meetgebied: circa 1:100;
 • Geschikt voor de meeste gassen. Veel voorkomende applicaties zijn: perslucht, ventilatielucht, (zuivere) zuurstof, CO2, stikstof, argon, propaan, methaan, butaan, andere koolwaterstoffen, aardgas, gecomprimeerde lucht en gasmengsels;
 • Nauwkeurig;
 • Reproduceerbaar;
 • Eenvoudig in te bouwen, geringe sensorafmeting;
 • Grote variatie in modellen;
 • Bestand tegen trillingsrijke omgevingen;
 • Industrieel toepasbaar.

Aandachtspunten zijn: wisselende gassamenstelling, plakkerige residuen, condensaatdruppels en inbouwvoorwaarden t.a.v. stromingsprofiel.

Flowconditionering

Gezien de manier waarop deze thermische massaflowmeters (TMF‘s) zijn uitgevoerd, betreft het een puntsnelheidsmeting en zal de inbouw met aandacht voor een goed ontwikkeld stromingsprofiel dienen te gebeuren. Hierbij dient men voldoende strekkende lengte vóór en na de meter in acht te nemen. FCI levert eveneens zogenaamde flowconditioners, model Vortab, waarmee een asymmetrisch flowprofiel of een ‘swirl’ geconditioneerd wordt (zie figuur). Daarnaast worden er combinaties van speciale sensoren toegepast voor een optimaal resultaat (b.v. orthogonale- of matrix opstelling).

Consulteer ODS voor uw toepassing! Met een speciaal computerprogramma rekenen wij uw applicatie nauwkeurig door. Wij bieden u heldere en duidelijke antwoorden op uw vragen.

Voor meer informatie laat via deze link uw contactgegevens achter.