Ovaalrad

Draaien altijd gesmeerd

Bopp & Reuther Messtechnik ovaalradmeters zijn een begrip. Het meetprincipe van deze unieke volumemeter werd door Bopp & Reuther Messtechnik al in 1932 gepatenteerd. Sindsdien heeft dit meetinstrument zijn nauwkeurigheid (vanaf ±0,1%), betrouwbaarheid en duurzaamheid bewezen in velerlei industrieën.

De nieuwe generatie B&R ovaalradmeters onderscheiden zich door:

  • Uitsluitend de ovale wielen draaien;
  • Geen doorvoeringen en mechanische koppelingen met telwerken;
  • Een directe dubbele ijkwaardige flowpuls, die via een magnetische opnemer direct vanaf het wiel wordt opgenomen.

Voor veel toepassingen is de ovaalradmeter een geweldig en eenvoudig instrument.

Toepassingen
De ovaalradmeter is een volumemeter die wordt toegepast voor schone vloeistoffen, zoals brandstoffen, chemicaliën, water e.d. In feite draaien de wielen in het medium en worden daarmee automatisch gesmeerd. De meter is Reynolds onafhankelijk, zodat ook hoog viskeuze media prima te meten zijn. Dankzij het relatief grote meterhuis en de goede lagering van de wielen is het blijvend drukverlies altijd gering. De meter is ongevoelig voor het aanstroomprofiel, hetgeen impliceert dat de inbouwlengte gering is. In sommige situaties is de conditionering met een deeltjesfilter en/of een ontgasser gewenst. De meters zijn uitermate geschikt voor levering voor afrekeningsdoeleinden en voor doseerinstallaties.

Het meetprincipe
De meter bestaat uit een meterhuis met een geflensde in- en uitlaat, twee gelagerde wielen van ovale vorm, meetopnemers en eventueel een telwerk. De geometrie van de meter is zodanig ontworpen, dat de vloeistof de meter enkel kan passeren als de ovale wielen draaien. Feitelijk drijft de vloeistof de wielen aan. Iedere omwenteling vertegenwoordigt een mediumverplaatsing van in- naar uitlaat, waarvan het deelvolume exact bekend is. Aangezien dit deelvolume enkel bepaald wordt door de geometrie van de meter, reproduceert de ovaalradmeter binnen 0,1%. B&R produceert de meters met een ongekend nauwe tolerantie waardoor de passing van de wielen in het huis zo goed is, dat er nagenoeg geen “slip” langs de wielen en door de raderen plaatsvindt. De benodigde energie voor de rotatie van de wielen is minimaal. Daardoor is ook het blijvende drukverlies over de meter minimaal, ook bij zeer viskeuze producten. De meter meet onafhankelijk van het flowprofiel (Reynolds getal) en heeft daarom geen in- en uitlooptraject nodig.

Uitlezing
Bij moderne installaties kiest men vooral voor de directe ijkwaardige dubbele pulsuitgang. De Wiegand-opnemer meet bij iedere omwenteling een vast aantal pulsen. De uitlezing van de totaaltellerstand kan lokaal gebeuren via een mechanische wijzerplaat of telwerk. In het laatste geval kan men kiezen voor een vooraf ingesteld doseervolume en afslag. De uitlezing op het telwerk kan plaatsvinden in liters of kubieke meters.

Eigenschappen

  • Volumemeter, die geschikt is voor afrekeningsdoeleinden;
  • Niet gevoelig voor aanstromingsprofiel, dus een korte inbouwlengte;
  • Hoge reproduceerbaarheid;
  • Ongevoelig voor trillingen en drukpulsaties;
  • Geschikt voor vloeistoffen met een hoge viscositeit (hoog viskeuze vloeistoffen);
  • Reynolds ongevoelig;
  • Gering blijvend drukverlies.