Monstername

ODS is specialist in milieu-instrumentatie en levert al meer dan 25 jaar meet- en bemonsteringsapparatuur. Wij zijn succesvol met het fabricaat WATERSAM.

Voor wie

 • Hoogheemraadschappen, Waterschappen en Zuiveringschappen;
 • Ingenieurs- en adviesbureau’s;
 • Chemie, petrochemie en raffinaderijen;
 • Op- en overslag;
 • Bedrijven in de voedingsmiddelensector;
 • Metaalverwerkende bedrijven;
 • Overige industrieën;
 • Energiecentrales.

Uitvoeringen

 • Transportabele monsternametoestellen;
 • Stationaire monsternametoestellen;
 • Complete meet- en bemonsteringssystemen.

Representatieve monstername

Het verzamelde etmaalmonstervolume dient eenzelfde samenstelling te hebben als het totaal geloosde volume aan afvalwater.

Alle instrumenten voldoen aan de huidige regelgeving volgens de Waterregeling en de NEN6600-1 en NEN6600-2 en de eisen, zoals gebruikelijk gesteld in de beschikking.

Methoden bemonstering

 • Vacuümmethode;
 • In-line monsternametoestellen geschikt voor persleidingen;
 • Zelfreinigende vacuümmethode; type Fäko;
 • Zelflegende/zelflozende toestellen;
 • Monsternamestations gecombineerd met analyse;
 • Toestellen voor slibbemonstering.