Coriolis massaflowmeter

De coriolismeter meet direct de massastroom van het medium. Hierdoor heeft dit meetprincipe belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele snelheidsmeters. De massaflowmeter wordt hoofdzakelijk toegepast voor vloeistoffen. Echter, bij voldoende dichtheid (druk) en snelheid is de meter ook toepasbaar voor gassen. De nauwkeurigheid van ±0,2% stijgt boven de industriële normen uit.

Meetprincipe van de Rheonik massameterIn de meter bevinden zich twee, in een omega-vorm gebogen meetbuizen, die serieel of parallel toegepast worden. Deze meetbuizen worden met gebruik van elektromagnetische spoelen in resonantie gebracht. Op de buizen bevinden zich ‘pick-up spoelen’, waarmee de vervorming van de buizen wordt gemeten. Bij een niet stromend medium zijn de buizen in fase. Bij een stromend medium vervormen de buizen ten gevolge van de corioliskrachten en raken hierbij uit fase hetgeen door de ‘pick up spoelen’ wordt gemeten en via de elektronica wordt omgezet naar een massadebietsignaal.

Het ontwerp van de Rheonik massameterDe Rheonik massameter is een uitzonderlijk product met unieke kenmerken. Het ontwerp is gepatenteerd. De ontwerper van de Rheonik massameter had al snel in de gaten dat de geïnduceerde buisvervormingen van het conventionele coriolis massameter ontwerp ook beïnvloed wordt door de stijfheid en veerkracht van de buis. Het buigmoment en de veerkracht van de buis worden beïnvloed door de mediumdruk en -temperatuur. Daarbij is de buis erg gevoelig voor trillingen, die vanuit de procesomgeving worden gegenereerd dan wel via een pulserende mediumflow de pick-up spoelen bereiken.

Daarom werd een ontwerp gemaakt, waarbij de meetbuizen zelf nagenoeg niet verantwoordelijk zijn voor de resonantiefrequentie. Er werd een nieuw resonantie-element toegevoegd, bestaande uit een opgespannen torsie-as en een dempingselement (dwarsbalk) met voldoende massa. De meetbuizen zijn in de vorm van een tennisracket gebogen, waarbij de beweging van de meetbuis geen buigmoment maar een torsiemoment induceert. De stijfheid van dit nieuwe resonantie-element is zo groot, dat de materiaaleigenschappen en condities van de meetbuis nagenoeg geen rol spelen op de resonantiefrequentie en de geïnduceerde corioliskrachten. Ook zullen externe trillingen de pick-up spoelen niet eenvoudig bereiken. Dit alles heeft geresulteerd in een meter met bijzondere eigenschappen.