Oliedetectoren

ODS levert verschillende typen olie detectoren die gebaseerd zijn op verschillende meettechnieken:

De Remote Optical Watcher (ROW) van Laser Diagnostic Instruments AS is een optische contactloze oliedetectiemethode die meet via UV-fluorescentie. Deze sensor meet al een oliefilm vanaf 1 micron dikte tot enkele honderden micrometers olie. De sensor is toepasbaar in vrijwel alle applicaties zoals na een olie-afscheider, snelstromend koelwater, rivierwater, enzovoorts.

De LeakWise sensoren van GE instruments drijven in het water. De meting berust op het meten van het diëlectricum dat van olie en water geheel verschillend is. Leakwise sensoren meten vanaf een olielaagdikte van circa 0,3 mm tot maximaal 25 mm. Er zijn ook olielaagdiktemeters die meten van 1 tot 100 of 150 mm.

De ROW (Remote Optical Watcher) is een unieke olie-op-water detector die gebaseerd is op de fluorescentietechniek. Het oppervlak wordt continu beschenen met gepulseerd UV-licht. Zodra er olie op het beschenen wateroppervlak drijft, zal dit fluoresceren. De intensiteit van de fluorescentie is een maat voor de oliehoeveelheid. De ROW wordt boven het wateroppervlak gemonteerd en meet dus contactloos. Er wordt gebruik gemaakt van een UV-LED. Het onderhoud is daarom nihil.

De afstand tussen de ROW en het wateroppervlak mag tussen de 0,8 en 10 meter zijn. De ROW is dus geschikt voor applicaties met een variërend waterpeil (eb en vloed) zoals off- shore, in havens, jetty’s, nabij laadarmen en laadpieren. De meting is ongevoelig voor daglicht, golven, stroming, turbulentie, beweging, objecten etc. Een olie alarm wordt gegenereerd zodra er zich onder de sensor olie bevindt. De ROW wordt gevoed met 12 VDC en het opgenomen vermogen is minder dan 2 Watt. De ROW kan remote opgesteld worden waarbij deze gevoed wordt via solar, zonnepanelen en een accu. Het gewicht is slechts 1,7 kg. Montage op een boei is eenvoudig te realiseren. De behuizing is gemaakt van aluminium met een poedercoating en is hermetisch gesloten volgens IP68.

Toepassingen

 • Detectie van een olielozing in koelwater van bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale, energiecentrale, CO-generator, WKC, WKK;
 • Detectie van potentiële lekkage via onder meer koelwatertransportsystemen; detectie van vrijwel alle typen oliën zoals stookolie, smeerolie, brandstof, synthetische olie, thermische olie en bio-olie;
 • Detecteren van een olievlek en olielozing in havens en oppervlaktewater zoals een benzinelozing, diesellozing, smeerolielozing, of drijflaag van crude;
 • Bewaken van te lozen regenwater op vervuiling door olie zoals in opvangbassins bij pijpleidingtransport en pompstations;
 • Bewaking van ingenomen water voor drinkwater door bijvoorbeeld een lozing van olie door schepen, na ongelukken met transportschepen met diesel, kerosine, nafta en benzine;
 • On-shore en off-shore applicaties;
 • Bewaken van olielekkage bij kunstwerken (bruggen, sluizen, viaducten).

Leakwise detectoren

Deze olie op water detector van het fabrikaat GE Instruments is uitermate geschikt voor het detecteren van een olielekkage of een lozing van een ander type koolwaterstof op het wateroppervlak. Feitelijk bestaat deze oliesensor uit een drijvende oliedetector die via een kabeltje verbonden is met een transmitter. Deze olie op water detectoren zijn zeer bedrijfszeker en worden niet gehinderd door vervuiling met olie zoals  door plakkerige crude. Oppervlakkige vervuiling van de sensorwand speelt daarom geen rol bij de totale signaaloverdracht. Met deze sensoren wordt een typische gevoeligheid gerealiseerd van 0,3 mm tot 25 mm olielaagdikte.

Toepassingen

 • Op- en overslag, verladingslocaties van olie;
 • Bewaken van skimmers;
 • Tank farms;
 • Raffinaderijen;
 • Chemische fabrieken;
 • Kunstwerken enz.

Referenties

Maasvlakte Olie Terminal, Rotterdam Rijn Pijpleiding, EON, Oil Tanking, DOW Chemicals, TenneT, Nerefco, Eastman Chemicals, Essent. Voor meer informatie laat via deze link uw contactgegevens achter.