Biogasanalysers

ODS biedt betrouwbare gas analysers waarmee de actuele samenstelling van het biogas in uw proces wordt gemeten. Voor de productie optimalisatie en de bedrijfzekerheid van uw biogas installatie wordt o.a. de methaan, koolstofdioxide, zuurstof en waterstofsulfide concentratie gemeten. Met deze essentiële procesinformatie kan het rendement van de installatie worden verbeterd wat resulteert in een hogere winst en een schoner milieu!

Toepassingsgebieden

Onze gasanalyse systemen zijn te vinden in:

  • Industriële en agrarische biogasinstallaties;
  • Stortplaatsen;
  • Afvalverwerkingsbedrijven;
  • Afvalwater zuiveringsinstallaties (AWZI);
  • Ontzwaveling installaties;
  • Warmtekracht installaties (WKK);
  • Biogas opwaarderen naar aardgaskwaliteit.

Waarom is het belangrijk om de gascompositie te meten?

Een maximale methaan opbrengst wordt bereikt door de optimale condities in de vergister te handhaven voor het biologische proces.

Methaan (CH4) & Koolstofdioxide (CO2)
Op basis van de methaanconcentratie wordt de toevoeging van biomassa aan de vergister geregeld. Dit voorkomt verstoring van het fermentatieproces.

Waterstofsulfide (H2S)
Waterstofsulfide gas is een zeer toxisch en corrosief gas. Het meten van de H2S concentratie geeft een vroegtijdige waarschuwing. Hiermee wordt kostbare schade aan apparatuur (zoals pijpleidingen en WKK-motoren) evenals gevaarlijke situaties voorkomen. Dit toxische gas verstoort tevens het biologische proces, wat resulteert in een reductie van de methaanopbrengst.

Zuurstof (O2)
Het meten van de zuurstofconcentratie biedt extra veiligheid door vroegtijdige detectie van explosieve gasmengsels. Een lage zuurstofconcentratie in stortgas kan duiden op een interne brand. Wanneer de activiteit van de micro-organismen in een vergister afneemt, wordt dit herkend door een verhoogde zuurstofaflezing.